Filmfestivalen Femmina Internasjonale Filmfestival i norska Verdal fortsätter.
Min film Mie halvan kotia visas
29/10-1/11

Mer om filmfestivalen hittar du på
Femmina Internasjonale Filmfestival

Skriv en kommentar