Kulturens Hus, Luleå
Kl. 12 och 13 presenterar jag min nya bok Mörtlunds Mona – Mörtlundin Mona på Kulturens Hus i Luleå. Boken kommer ut på Black Island Books och Hans Olov Olsson och Peo Rask från samma förlag presenterar sina nya böcker vid samma tillfälle.

Vähän kirjasta/Lite om boken….

”I Mona Mörtlunds nya diktsamling är det den unga flickan som står i centrum. Tiden och platsen är 60-talets Tornedalen och flickans första möten med skolan, religionen, böckerna, flerspråkigheten, vänskapen och döden blir en varm och innerlig skildring av världen sedd genom en flickas ögon. Det är också kvinnornas Tornedalen som skildras, mamma, farmor, mostrar och skolfröknar och bästa vännen Eva är viktiga personer i boken med vars hjälp flickan försöker att orientera sig i livet. Känslor av glädje och gemenskap, ensamhet och rädsla går som mörka och ljusa stråk genom hela boken. De är en del av ingredienserna i tillvaron och i mötet med det förunderliga livet. Författarens andra diktsamling.”

Black Island Books

Skriv en kommentar