Filmfestivalen ”Arkista Vimmaa” går av stapeln i Rovaniemi 3-7/11. Och naturligtvis visas Mie halvan kotia där! Välkommen!

Tervetuloa kattomhaan Mie halvan kotia-filmiä Rovaniemelä ”Arkista Vimmaa”-filmifestivaalissa 3-7/11!

Skriv en kommentar