Sulle joka ymmärät viron kieltä eli vain tykkäät ette oon hauska verrata kieliä (viron kielihän ei ole niin kaukana meänkielestä eli suomesta) tullee tässä vironkielinen versio Oonhän meilä vielä kieli-runosta, julkaistu uuvessa antologiassa joka sisältää suomalais-ugrilaisia runoja, käänetty viron kielele.

För dig som förstår estniska eller bara tycker det är roligt att jämföra språken (estniska är ju faktiskt inte så långt från meänkieli och finska) kommer här en estnisk version av Oonhän meilä vielä kieli, publicerad i en nyutkommen antologi med dikter på olika finsk-ugriska språk, översatta till estniska.

On meil veelgi oma keel
Kostab veelgi meie hääl
Jõge pidi kandub laulu
Lainte harjal sõnasõudu

Veelgi tuksub meie suda
Veelgi tuhi pole koda
Veel on neid kes leelutavad
Sõna väge meenutavad

Armuleeki lõkatavad
Veel elav meie rupp
Veel rajub rammu uut
Veel helab laulgi uus

(Ett tyskt u ska det vara på några ställen,
suda, tuhi, rupp)

Och här är originaltexten:

Oonhän meilä vielä kieli
Vielä kuuluu meän ääni
Väylää myöten laulu kulkee
Aalot vielä sanat kantaa

Vielä lyöpii meän syän
Ääniä oon vielä monta
Monta jokka laulun kuulee
Monta joita sanat koskee

Vielä löytyy rakhautta
Elävä oon vielä syli
Vielä syntyy voimaa uutta
Vielä uusi laulu soi

Skriv en kommentar