Har skrivit om meänkieli och den tornedalska minoriteten till Kulturrådets krönikeserie ”Gränsländer”.

Olen kirjottannu meänkielestä ja tornionlaaksolaisesta vähemistöstä Kulttuurineuvoston kröönikkasarjhaan ”Gränsländer”.”

 

http://www.kulturradet.se/nyheter/2017/Kronika-Det-var-det-spraket-vi-gralade-pa-skrattade-pa-levde-pa/

 

Skriv en kommentar