Landat i Stockholm igen efter några intensiva men givande dagar i Sundsvall. Igår avslutades Svenska kyrkans konferens Nationellt forum för flerspråkigt arbete med en flerspråkig gudstjänst i Gustaf Adolfs kyrka, en gudstjänst med fyra av de fem nationella minoritetspråken representerade. En så mäktig känsla när både samiska, romani chib, finska och meänkieli hade en självklar plats i gudstjänsten och när Valborg Velin läste en text ur bibeln på meänkieli så kom klumpen i halsen och orden gick direkt in i hjärtat.
En eloge till Svenska kyrkan som tar flerspråkighetsfrågorna på allvar och öppnar dörrarna för samtal, speciellt viktigt eftersom kyrkan ju en gång i tiden hade en så aktiv roll i försvenskningssträvandena.
Heja, Svenska kyrkan!

Skriv en kommentar